windows 8 pro iso chip

A k tomu pálení - psal jsi, e sem píou lidi, co tomu nerozumí, proto jsem uvedl, e jsem kdysi(hodn) vypaloval, ale te.
A já neekl e potebuju konvertovat-leda re-authoring!
Jinak opravdu existuje google.Sám vidí, e nikdo Ti nenapsal nic konkrétního, take na Tvm míst bych se opravdu zamyslel, jestli neeím pitomosti.Jedin, co lze eit, je uivatelsk komfort, a to si stejn musí vyzkouet sám, protoe to, co vyhovuje jednomu, nemusí vyhovovat druhmu.Vypalovat umí kadá, hotovo.Promin je toto speederxp 2.63 register code pc poradna nebo u ne?Fakt nevím, pro potebuje znát rozdíly mezi jednotlivmi verzemi.A pokud bych nco poteboval vypálit, pouiju vestavn vypalování ve Windows.Já mám klí z této akce, ale nkdy nedávají víc ne free-nebo se pletu?Kdy Ti stait nebude, me zkusit plnou verzi, mla by fungovat 10 dní jako trial.Bo doporuíte jin free?Psal jsem, e vypalování je nanic.Funguje to stejn jako disk.Obas prost firmy mají akci, kdy rozdávají plnou verzi jako free (tj.Tohle beru jako slunou odpov Teba je ta jiná velikost zpsobena jen tím, e je to napsáno v jiném prostedí (nap.Ahoj-ne specifick poadavek nemám(snad jen ty soubory.ifo a po pravd jsem ve win nevypaloval budu muset asi zkusit jak je na tom.(vím e shrink to umí ale nejsnaí bylo mít pímo nero kter shrink stvoil, a navíc je to dobr nástroj).Normální je, e pouije novjí dvd(brd) pehráva, kter umí vtinu komprimovanch formát a hlavn má usb vstup pro externí disk/flashku.Opravdu chytré) a jak jsem psal bhá verze o-burning-studio-2014/ ke které mám klí!(z giveaway).A te ty nakonec-dobrá beru, ale to konstatování jsi si mohl uetit, já se slun zeptal(a podkoval )za vysvtlení a ty napíe e eím pitomosti?!
M/en/usd/pin/7110/burning-s michale vím a je tam i toto m/en/usd/pin/0710/Offline/A shampoo-Burning-Studio-6 a práv nevím zda je mezi nimi rozdíl(dle parametr nikoliv)a jak jsem psal bhá verze o-burning-studio-2014/ ke které mám klí!(z giveaway) tak nevím kterou verzi bych ml zkusit?(mli by u toho vyjasnit trochu víc.
Tob nestailo napsat "jak v nich je rozdíl"?U nevím jak líp Tob to napsat, ti proboha písmenka za sebou.