down proshow producer 5.0 full crack vn-zoom

Chia s slideshow qua email, chia s trc tuyn min phí và phát slideshow lên web.
Zoom theo 2 trc X và Y i vi mt lp riêng bit.Thêm màu chuyn sc (gradient) hay ng nht (solid) trên mt lp trình chiu cho ra các kt qu rt.Cho phép hiu chnh m c (opacity) cho bt k lp nào trên mt slideshow.Video nét cao (HD Windows Media Video (WMV).Photodex ProShow Producer.0.3188, cab driver game pc cng là sn phm ca cùng hãng Photodex, cng có chc nng to slideshow, th thì Proshow Producer có gì khác vi ProShow Gold?To các hiu ng m màn theo phong cách in nh (Hollywood-Style) bng công c mi Chroma Key Transparency.Phn mm do, photodex Corporation phát hành, có dung lng.81 MB, có 421196 lt download.Chuyn bt k lp nào thành mt mt n (mask) che giu hay làm l ra mt phn ca các lp phía.Có th nói mt cách ngn gn: Nhng gì ProShow Gold còn thiu thì Producer ã b sung y, và hn.Phm mm, proshow Producer luôn i u trong top nhng phn mm làm video t nh chuyên nghip nht hin nay.Ct cúp âm thanh và to các hiu ng (effect) bng b công c tích hp Audio Trimmer, dng sóng ca track âm thanh tích hp trong danh sách slide.Các lp (Layers thêm không gii hn các lp vào bt k slideshow nào.Ghi li li thuyt minh ca riêng bn hoc thêm mt soundtrack.File chy tng hp EXE.Mpeg 1 và mpeg.Sau ó t thuc tính "Read only" cho file d thì nó không th khóa c na khi kt ni internet.